CFP: XIV International Mikhail Bakhtin Conference July 4-8, 2011

Bakhtin: Through the Test of Great Time – CALL FOR PAPERS

You are cordially invited to participate in the XIV International Bakhtin Conference, University of Bologna, Italy – please check out the conference home page here.

Extended Deadline for Proposals of Papers: February 28, 2011

International Advisory Committee:Ramon Alvarado, Universidad autónoma metropolitana (Mexico), Craig Brandist, Bakhtin Centre Sheffield (GB), Mika Lähteenmäki, Jyväskylä University (Finland), Vitalij L. Machlin, MSPU (Russia), Nikolaj I. Nikolaev, PSU (Russia), Clive Thomson, University of Guelph (Canada), Anthony Wall, University of Calgary (Canada)

Official Conference Languages: English, French, Russian, Italian.

Proceedings: A refereed conference proceedings volume will be published following the conference.

-ht

Bachtin & Heart of Darkness

I sit speciale om Joseph Conrads Heart of Darkness bringer Alexandre Pakouline Bachtins teorier om sprogets dialogiske karakter i spil. Det sker i en gennemgribende analyse af Conrads mesterværk og ikke mindst fortælleren, Marlow, og hans udsigelsesposition, der har vakt interesse siden bogen blev skrevet.

Alexandre Pakoulines speciale hedder “Joseph Conrad’s Heart of Darkness through a Dialogic Lens”, og jeg skal åbent indrømme, at jeg indtil videre kun har læst indledningen og afslutningen; men jeg glæder mig til at læse resten af specialet, fordi der helt tydeligt er tale om en kompetent læsning af et klassisk værk.

Når andre at læse specialet før mig, er de velkomne til at skrive kommentarer direkte her på siden. Det ville være spændende.

– jl

Nordic Bakhtin Dialogue seminar in Karlstad

Quickly succeeding Per Bäckström’s arrival at the University of Karlstad in October, Nordic Bakhtin Dialogue is gathering in Sweden November 24th-26th 2010 for a seminar with the title  ”Michael Bachtins betydelse för lyrikforskningen, med tonvikt på kronotopbegreppet” – “Mikhail Bakhtin’s influence on poetry research, with emphasis on the concept of chronotope”. Per Bäckström has organized the occasion, and we are all looking forward to inspiring talks and discussions in Karlstad.

-ht

Per Bäckström new professor at the University of Karlstad

Nordic Bakhtin Dialogue member Per Bäckström leaves the University of Tromsø, Norway after several years, and starts in his new position as professor at the University of Karlstad, Sweden October 1st 2010. We are looking forward to seeing him there!

-ht

Atle Skaftun new vice director for the Reading Centre, UoS

Nordic Bakhtin Dialogue member Atle Skaftun has recently been employed as vice director for the Reading Centre at the University of Stavanger.  You may read more about the centre in English here, or more extensively in Norwegian here.

-ht

En litteraturkritikers blog

Jeg faldt over et interessant indlæg på en dygtig, svensk litteraturkritikers bogblog – om en nyoversættelse af Bachtins Dostojevskijbog.

Jonas Thente skriver d. 20. maj begejstret om sit forhold til Dostojevskijbogen, og han citerer en god passage fra den reviderede og udvidede svenske udgave.

Et par indlæg diskuterer Bachtins forståelse af Dostojevskij, men ingen bider rigtigt på Thentes egentlige udfordring, nemlig at Bachtins polyfonibegreb burde (!) lære samtidsforfattere at konstruere åbne, ikke autoritære udsigelseskonstruktioner!

Find indlægget her: http://www.dn.se/blogg/bokbloggen/ (find den 20. maj)
– jb

Listen to Atle Skaftun’s book presentation

Atle Skaftun presented his new book at the University of Stavanger recently. A sound recording of the presentation that was held in Norwegian may be found here. The presentation was commented by Professor of literacy studies Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.

-ht

Afhandling i pædagogisk filosofi

Niels Jakob Pasgaard har skrevet kandidatafhandlingen Erkendelsens betydning for skole og samfund.

Det er en afhandling i pædagogisk filosofi, og i den sætter Niels Jakob Pasgaard fokus på fire tænkere: Dewey, Wittgenstein, Løgstrup og Bachtin. I afhandlingen går Pasgaard tæt på de tre førstnævntes erkendelsesteori, og herefter indplacerer han erkendelsesteorierne i Bachtins sprogteori og ser dem i relation til det monologiske, det dialogiske og det polyfone.

Disse meget teoretiske pointer bliver fornemt reflekteret i forhold til – især – skolens dannende og uddannende rolle og opfattelsen af den samt indvirkningen på samfundets kommunikations- og vidensform. Dette perspektiv giver, efter min mening, afhandlingen et solidt og spændende refleksionsanker.

Og så er jeg altid glad for at læse om anvendelsen af Bachtin i andre kontekster end de meget kulturelt-specifikke. Derfor kan jeg kun anbefale, at man lige løber afhandlingen igennem – det er velformuleret og – trods sit emne – let skrevet.
-jl

Disputas – avhandling om filmpedagogikk i lys av Bakhtin

Pedagogen Trond Eriksen disputerer 12 mai ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU, på avhandlingen Pedagogiske muligher i filmopplevelsens emosjonelle engasjement. Sentralt i avhandlingen er dialogens betydning for elvenes læringspotensiale i møte med film: I dette står møtebegrepet, erfaringsbegrepet, emosjonenes funksjon og en grunnleggende dialogisk forståelse av vår eksistens sentralt. Det er gjennomført et feltarbeid der elever fra henholdsvis ungdomsskole og videregående
skole har sett film. Til dette er det etablert et metodisk opplegg for å lokalisere den umiddelbare filmopplevelsen, samt elevenes distanserte forhold til sin egen filmopplevelse. Som teoretisk grunnlag står særlig Bakhtin, men også Vygotskij, sentralt.
Anne

Bakhtin i Baltimore

Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU arrangerte 15 april et vellykket seminar om fjernsynsserien The Wire.
Et av innleggene omhandlet flerstemmigheten i serien lest i lys av Bakhtin. Oppsummering av seminaret finnes her:

http://www.adressa.no/kultur/tv/article1473634.ece