Bachtin, Dostojevskij og Kældermennesket…

Anker Gemzøe har skrevet en ny artikel – “Dostojevskijs dialoger. Fra appelord til polyfoni” – og i den inviterer han os inden for i Bachtins analyse af Dostojevskijs novelle “Kældermennesket” på en måde, som både kaster et dialogisk lys over flere af Dostojevskijs andre værker og giver indsigt i Bachtins arbejde og en række af hans centrale begreber.

Gemzøe skriver selv indledningsvist: “Det er også det grundigst analyserede værk i Michail M. Bachtins Problemer i Dostojevskijs poetik . Jeg vil – suppleret med egne og andres betragtninger – i korthed indkredse Bachtins omfattende og nuancerede analyse af Kældermennesket, som placerer dette værk centralt hos Dostojevskij. Analysen er spredt ud over kapitlerne i Dostojevskijs poetik, rummer en lang række mere eller mindre kendte nøglebegreber og peger ud i alle dele af Bachtins værk. Med dette udgangspunkt vil jeg vise videre ud i Dostojevskijs forfatterskab til dialogens mange former og den fuldt udfoldede polyfoni i de store romaner.”

Du kan læse hele artiklen – klik her.

God fornøjelse,
-jl

Spændende artikler…

Peter Raagaard og Christian Christiansen har skrevet hver deres artikel. Begge artikler tager deres afsæt i Bachtins teori og især i Bachtins romanteori, som den udfolder sig i Ordet i romanen. Og det er ganske interessant, fordi det illustrerer rækkevidden – hvis nogen skulle være i tvivl – i Bachtins tænkning.

For Peter Raagaard bringer i sin artikel Bachtins teori i anvendelse over for en af de nyere, danske forfattere, nemlig Jan Sonnergaard, som bragede gennem den litterære lydmur med novellesamlingen Radiator (1997). Raagaard interesserer sig især for formen, fortællerteknikkerne hos Sonnergaard, og han bringer Bachtin i anvendelse i forhold til Sonnergaards brug af citater, af fremmed tekster. Læs artiklen her

Christian Christiansen bringer imidlertid Bachtin et helt andet sted hen, nemlig til den tjekkiske forfatter Karel Čapek og hans satiriske roman Krigen mod Salamandrene (1936). Men som Raagaard interesserer Christiansen sig for Bachtins stilistiske romanteori og hvordan den kan indfange og beskrive den sproglige og stilistiske mangfoldighed, der kendetegner romangenren – og er særdeles karakteristisk for Krigen mod Salamandrene. Læs artiklen her

Tak til Peter Raagaard og Christian Christiansen for deres bidrag – og skulle andre have en artikel eller lignende liggende, der omhandler Bachtin i en eller anden form, så send den meget gerne til lundquisten@bachtinselskabet.dk og så vil jeg sørge for at lægge den her på bloggen.

-jl

14th International Mikhail Bakhtin Conference

The provisional programme is now ready for the 14th International Bakhtin Conference in Bologna July 4th-8th this summer. You may download the programme here.

A list of the papers accepted may be downloaded here.

-ht

CFP: XIV International Mikhail Bakhtin Conference July 4-8, 2011

Bakhtin: Through the Test of Great Time – CALL FOR PAPERS

You are cordially invited to participate in the XIV International Bakhtin Conference, University of Bologna, Italy – please check out the conference home page here.

Extended Deadline for Proposals of Papers: February 28, 2011

International Advisory Committee:Ramon Alvarado, Universidad autónoma metropolitana (Mexico), Craig Brandist, Bakhtin Centre Sheffield (GB), Mika Lähteenmäki, Jyväskylä University (Finland), Vitalij L. Machlin, MSPU (Russia), Nikolaj I. Nikolaev, PSU (Russia), Clive Thomson, University of Guelph (Canada), Anthony Wall, University of Calgary (Canada)

Official Conference Languages: English, French, Russian, Italian.

Proceedings: A refereed conference proceedings volume will be published following the conference.

-ht

Bachtin & Heart of Darkness

I sit speciale om Joseph Conrads Heart of Darkness bringer Alexandre Pakouline Bachtins teorier om sprogets dialogiske karakter i spil. Det sker i en gennemgribende analyse af Conrads mesterværk og ikke mindst fortælleren, Marlow, og hans udsigelsesposition, der har vakt interesse siden bogen blev skrevet.

Alexandre Pakoulines speciale hedder “Joseph Conrad’s Heart of Darkness through a Dialogic Lens”, og jeg skal åbent indrømme, at jeg indtil videre kun har læst indledningen og afslutningen; men jeg glæder mig til at læse resten af specialet, fordi der helt tydeligt er tale om en kompetent læsning af et klassisk værk.

Når andre at læse specialet før mig, er de velkomne til at skrive kommentarer direkte her på siden. Det ville være spændende.

– jl

Nordic Bakhtin Dialogue seminar in Karlstad

Quickly succeeding Per Bäckström’s arrival at the University of Karlstad in October, Nordic Bakhtin Dialogue is gathering in Sweden November 24th-26th 2010 for a seminar with the title  ”Michael Bachtins betydelse för lyrikforskningen, med tonvikt på kronotopbegreppet” – “Mikhail Bakhtin’s influence on poetry research, with emphasis on the concept of chronotope”. Per Bäckström has organized the occasion, and we are all looking forward to inspiring talks and discussions in Karlstad.

-ht

Per Bäckström new professor at the University of Karlstad

Nordic Bakhtin Dialogue member Per Bäckström leaves the University of Tromsø, Norway after several years, and starts in his new position as professor at the University of Karlstad, Sweden October 1st 2010. We are looking forward to seeing him there!

-ht