Om Bachtin – på dansk

Agger, Gunhild: “Intertextuality Revisited: Dialogues and Negotiations in Media Studies”; i Sekvens, Årbog for Film- og Medievidenskab, Institut for Film- og Medievidenskab 1999.

Agger, Gunhild: “En eventyrromans mission. Gøngehøvdingen i populærfiktionens historie”, Institut for kommunikation, Aalborg Universitetscenter, 1992.

Andersen, Nina Møller & Jan Lundquist: Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, Politisk Revy 2003.

Andersen, Nina Møller: I en verden af fremmede ord. Bachtin som sprogteoretiker, Akademisk Forlag, 2002.

Andersen, Nina Møller: “Det fremmed ord og dets anvendelighed”; i Kultur & Klasse: Bachtin, nr. 86, Medusa 1998.

Andersen, Nina Møller: “Finners svenske misforståelser i dansk. En semantisk kommunikationsmodel afprøvet på transfer”; in: NyS 23 (Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori), Dansklærerforeningen 1997.

Andersen, Nina Møller: “Hvorfor kun Bachtin og Anton? En diskussion af børns misforståelse i brugen af adverbier”; i 5. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (red. Mette Kunøde og Erik Vive Larsen), Århus 1995.

Andersen, Nina Møller: “Bachtin and Mishima”; i Osaka, 1986.

Andersen, Nina Møller: “M.M. Bachtins Cuzoe Slovo”; i Svantevit, 1982.

Andersen, Lotte Porsborg: “Michail Bakhtin og den groteske realisme”; i Synsvinkler, nr. 10, Center for Nordiske Studier 1995.

Birklund Andersen, Ole: Den faktiske sandheds poesi: studier i historieromanen i første halvdel af det 19. århundrede, Århus, Århus Universitetsforlag, 1996.

Bruhn, Jørgen: Romanens tænker, København, Multivers, 2005.

Bruhn, Jørgen & Jan Lundquist: “Forord”, i Mikhail Bakhtin: Karneval og latterkultur, København, Det lille Forlag, 2001.

Bruhn, Jørgen & Lundquist, Jan (eds.): The Novelness of Bakhtin, Copenhagen, Museum Tusculanums Press, 2001.

Bruhn, Jørgen & Lundquist, Jan: “Arkitektoniske momenter”; i Kultur & Klasse: Bachtin, nr. 86, Medusa 1998.

Bruhn, Jørgen: “Plads til Vad?” (anm); i Kritik, nr. 131, København, Gyldendal, 1998.

Dalgård, Per: The Function of the Grotesque in Vasilij Aksenov, Århus, Arkona, 1982.

Doctor, Jens Aage: Shakespeares karneval, Aarhus Universitetsforlag 1994.

Fryszman, Alex: “Retorikkens løgnagtige tale og det fremmed blik i spejlet”; i Kultur & Klasse: Bachtin, nr. 86, Medusa 1998.

Fryszman, Alex: “Kierkegaard and Dostoyevsky seen through Bakhtin’s prism”; i Kierkegaardiana, bind 18, København, 1996.

Gemzøe, Anker: ”Det sprængte tekstfelt og dannelsen. Sms, brev og fiktion”, in Dansk Noter nr. 4, 2011, Dansklærerforeningen, s. 14-23.

Gemzøe, Anker: ”Stemning og stemmer – dissonanser i J. P. Jacobsens poesi og prosa”, in Nordica. Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik, Bind 27, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2010, s. 57-100.

Gemzøe, Anker: ”Andreopponent Anker Gemzøe” (”Poesiens potentialer. Michail Bachtins saltomortaler og Peter Stein Larsens krumspring. Opposition til Peter Stein Larsen: Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000”), in Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning nr. 4, 2010. Universitetsforlaget, Oslo, s. 407-416.

Gemzøe, Anker: ”Forbrydelsen, realismen og romanen”, in Jørgen Riber Christensen og Kim Toft Hansen (red.): Fingeraftryk. Studier i krimi og det kriminelle. Festskrift til Gunhild Agger. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg 2010, s. 257-274. Også elektronisk publiceret i serien Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien, http://www.krimiforsk.aau.dk, Arbejdspapir nr. 14.

Gemzøe, Anker: ”Mikhail Mikhailovitj Bakhtin”, ”Intertekstualitet”, in Søren Kolstrup, Gunhild Agger, Per Jauert og Kim Schrøder (red.): Medie- og kommunikationsleksikon, Samfundslitteratur, København 2009, s. 32-33 og s. 222-224. Genoptrykt i anden udgave. Tredje, reviderede udgave under trykning.

Gemzøe, Anker: ”Pontoppidans polyfoni i Nattevagt”, in Nordica Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik, Bind 24, 2007, Syddansk Universitetsforlag, Odense, s. 11-34. Også tilgængelig på http://www.henrikpontoppidan.dk 2007.

Gemzøe, Anker: ”Modernism, Narrativity and Bakhtinian Theory”, in Astradur Eysteinsson og Vivian Liska (red.): Modernism, International Comparative Language Association, Comparative History of Literatures in European Languages XXI, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 2007, Vol. 1-2, Vol. 1, s. 125-141.

Gemzøe, Anker: “Forfatter og læser i Bachtins moderne prosaik”, i Thobo Carlsen og Larsen (red.): Modernismens betydende former, Akademisk Forlag, Kbh. 2003, s. 179-202.

Gemzøe, Anker: ”Tid og rum i Bachtins værker”, in Nina Møller Andersen og Jan Lundquist (red.): Smuthuller, Politisk revy, København 2003, s. 63-88.

Gemzøe, Anker: “Bachtins karakterer”; i Kultur & Klasse, nr. 94, 2002.

Gemzøe, Timm Knudsen & Larsen (red): Metafiktion – selvrefleksionens retorik i moderne litteratur, teater, film og sprog, Modernisme-studier 1, Medusa, 2001.

Gemzøe, Anker: “Author and Reader According to Bakhtin. Elements of a Modern Prosaics”, Working Paper no 16, Significant Forms. The Rhetoric of Modernism, Aalborg University 2001.

Gemzøe, Anker: “Springets poetik. Mytens metamorfose”; i Anders Thyrring Andersen og Aage Jørgensen (red.): Et Spring ind i et Billede. Johannes V. Jensens mytedigtning, 2000 (under udgivelse).

Gemzøe, Anker: “Bakhtin, Author-ity and Modernism”; i Brian Poole (red.): Bakhtin-publikation, Berlin 2000 (under udgivelse).

Gemzøe, Anker: “Fortællingen punkteret. Om Sommerglæder”; i Dansk Noter nr. 2, 1999, Dansklærerforeningen.

Gemzøe, Anker: “At fortælle for livet. Svend Åge Madsen: Syv aldres galskab”; i Inger-Lise Hjordt-Vetlesen og Bo Hakon Jørgensen, bindredaktion (fællesredaktion: Povl Schmidt, Anne-Marie Mai, Finn Hauberg Mortensen og Inger-Lise Hjordt-Vetlesen): Læsninger i dansk litteratur, bind 5, 1970-2000, Odense Universitetsforlag, Odense 1999.

Gemzøe, Anker: “Bachtin, autor-iteten og modernismen”; i Kultur & Klasse: Bachtin, nr. 86, Medusa 1998.

Gemzøe, Anker: “Gemzøes metamorfose”; i Alebu nr. 5, Aalborg, 1998.

Gemzøe, Anker: “Poul Vads anatomi” (anm); i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning nr. 1, Universitetsforlaget, Oslo, 1998

Gemzøe, Anker: “Johannes Ewalds ode “Til min M***”. Modsætninger i det digteriske selvbillede”; i Heiko Uecker (red.): Opplysning i Norden. Foredrag på den XXI. studiekonferance i INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SCANDINAVIAN STUDIES, Universität Bonn 1996, Peter Lang, Frankfurt a.M. 1998.

Gemzøe, Anker: “Fortællingens forvandler og forvandlingens fortæller. Om Svend Åge Madsens forfatterskab”; i Vinduet nr. 2, 1998, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.

Gemzøe, Anker: “Alle tiders melodrama”; i Tugt og utugt i mellemtiden, Program for opera af John Frandsen efter Svend Åge Madsens roman, Aarhus Sommeropera 1998.

Gemzøe, Anker: “Forvandlinger i Johannes V. Jensens myte “Kondignogen”; i Annegret Heitmann og Karin Hoff (red.): Ästhetik der skandinavischen Moderne. Bernhard Glienke zum Gedenken, Beiträge zur Skandinavistik, Bd. 14, Peter Lang, Frankfurt a.M..

Gemzøe, Anker: “Et ikke-mødes kronotop. Tid og rum i Helle Helles “Fasaner” (1996); i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning nr. 4, 1998, Universitetsforlaget, Oslo.

Gemzøe, Anker: Metamorfoser i Mellemtiden. Studier i Svend Aage Madsens forfatterskab 1962-1986, Medusa 1997.

Gemzøe, Anker: “Det fremmede blik. Stereotypi-kategorier i Svend Aage Madsens Tugt og utugt i mellemtiden”; i Stereotyper i Europa, 1990.

Gemzøe, Anker: “Hovedspring mellem magnetiske spor. En analyse af Svend Aage Madsen: Af sporet er du kommet”; i Kultur & Klasse, nr. 54, Medusa 1986.

Gemzøe, Anker: “Théâtre de Soleil”; i Kunst er vaben, 1976.

Gemzøe, Anker: “Faustus og historien”; i Poetik, nr. 22, Munksgaard.

Gemzøe, Anker: “Skibet er ladet med. En analyse af Gelsted”; i Analyser af moderne lyrik, 1976.

Gemzøe, Anker: “Processen i Kafkas anti-digtning”; i Poetik, nr.17, Munksgaard 1974.

Gemzøe, Anker: “Dialogen og den tragiske farce – Michail Bachtins teoretiske arbejde”; i Poetik, årgang 4, nr. 1, Munksgaard 1971.

Hansen, Niels Gunder: “Hvem griner ad hvem i Don Quixote”; i Kultur & Klasse, nr. 58, Medusa 1987.

Hansen, Thomas Illum: “”Ikke engang inn til Guds by er det bare én port…” – om Michail Bachtin og den polyfone roman”; i Synsvinkler, nr. 14, Center for Nordiske Studier 1996.

Haastrup, Helle Kannik: “Scream – an Intertextual Tale”; i Sekvens, Årbog for Film- & Medievidenskab, Institut for Film- & Medievidenskab, 1999.

Haastrup, Helle Kannik: “Polyfone film: filmisk interteksualitet i et Bakhtinsk perspektiv”; i Kosmosrama, årg. 44, nr. 221, København, 1998.

Hjordt-Vetlesen, Inge-Lise: “Ord der løfter sig…”; i Menneske og natur. Arbejdspapir, nr. 33, Odense, 1993.

Johansen, Ib: “På sporet af en flerstemmig poetik” (anm), i Kultur & Klasse: Bachtin, nr. 86, København, Medusa 1998.

Johansen, Ib: Sfinksens forvandlinger. Fantastiske fortællere i dansk litteratur fra B.S. Ingemann til Per Højholt, Aalborg, Aalborg Universitetsforlag, 1986.

Kjær, Mogens: Narrenes karneval. Narreskikkelsens udvikling fra kult til karneval, Hobro, Hovedland, 1985.

Kramshøj, Knud: “-Og folket ler. Studie i grotesk realisme”; i Kursiv, nr. 1, København, Dansklæreforeningen, 1982.

Larsen, Peter Stein: Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring år 2000, Syddansk Universitetsforlag 2009.

Liet, Henk van der: “Haven’t you heard. Speech and Chronotope in Peer Hultberg: Byen og verden”; i Scandinavian Studies, nr.3, 1999.

Liet, Henk van der: Kontrapunkter. En studie i Poul Vads skønlitterære forfatterskab, Odense Universitetsforlag 1997.

Liet, Hank van der: “Anmeldelse af Jens Aage Doktor, Shakespeares karneval” (anm); i TijdSchrift voor Skandinavistiek, årg. 16, nr. 1.

Lock, Charles: “Den dialogiske stemme og den dialogiske krop”; i Kultur & Klasse: Bachtin, nr. 86, Medusa 1998.

Lundquist, Jan: “A Materialist Bakhtin?” (anmeldelse), i New Comparison. A Journal of comparative and General Literary Studies, The British Comparative Literature Association, Lancaster 2004.

Lundquist, Jan: “Omkring smuthuller – et forord”, i Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, Politisk Revy, København 2003.

Lundquist, Jan: “Fra marxisme til pragmatisme – grundrids af den danske Bachtin-reception” (essay) skrevet sammen med Nina Møller Andersen, i Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, Politisk Revy, København 2003.

Lundquist, Jan: “‘Express Yourself, Don’t Repress Yourself’ – en genreteoretisk læsning af Madonnas Sex” (essay), i Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, Politisk Revy, København 2003.

Lundquist, Jan: “De fremmede ords fascination – et interview med Nina Møller Andersen”, Bachtinselskabets skriftserie, nr. 2, 2002. [ -se under “Artikler” ]

Lundquist, Jan: “Etik og sprog – mod en problematisering af ‘den dialogiske etik'”, Bachtinselskabets skriftserie, nr.1., 2001. [ – se under “Artikler” ]

Lundquist, Jan: “Uindløste forventninger” (anm); i Ny Poetik, nr. 9, Odense, Odense Universitetsforlag 1999.

Lundquist, Jan: “Latterens logik i Madonnas maskerade”; i Kultur & Klasse: Bachtin, nr. 86, Medusa 1998.

Madsen, Peter: “Karneval og litteratur” og “Det dialogiske og den polyfone roman”; i Semiotik og dialektik, Munksgaard 1971.

Meredin, Niels Brun & Christensen, Jan Nøhr: Romanforfatteren Gustav Wied. En analyse med afsæt i Michail Bachtin, Aalborg Universitetsforlag, 2000

Meyer, Bente T.: “Et portræt af den dialogiske kunstner”; i Kultur & Klasse: Bachtin, nr. 86, Medusa 1998.

Mose, Gitte: Den endeløse historie – en undersøgelse af det fantastiske i udvalgte danske – svenske – norske romaner efter 1978, Odense, Odense Universitetsforlag, 1996.

Nielsen, Erik A.: Holbergs komik, København, 1984.

Nielsen, Erik A.: “Fortolkningens veje. Et lærestykke om Edgar Allan Poe”, 1978.

Nielsen, Helge: Det groteske. Begrebshistorie. Litterær kategori. Grotesk-teorier, Berlingske Forlag 1976.

Pedersen, Bertel: Parodiens teori, Berlingske Forlag 1976.

Pedersen, Vibeke: “Daytime talkshows og karneval: gyselige kvinder i skadeligt tv?”; i Kvinneforskning årgang 19, Norges forskningsråd 1995.

Pedersen, Vibeke: “Karneval, kvindelighed og kommercialitet”; i Øjeblikket, nr. 30, 1996.

Pedersen, Vibeke: “Karnevalistiske og naivistiske kroppe: Parodiske tv-værter i senhalvfemserne”; i Kroppe – Billeder – Medier, red. C.L. Christensen et al, Borgen 1998.

Schmidt, Rigmor Kappel: “Med begejstringen som brændstof: den ekstraordinære rejse i Jules Vernes forfatterskab”, i: Henning Goldbæk, red.: Rejse og modernitet. Europæisk litteratur fra Diderot til Pamuk. Temanummer af tidsskriftet Spring, nr. 27. Hellerup, 2009.

Schmidt, Rigmor Kappel: “Udødelighed – Ib Michaels fandenivoldske omgang med død og udødelighed”, i: Michael Hviid Jacobsen & Mette Haakonsen, red.: Memento mori – døden i Danmark i tværfagligt lys. Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2008.

Schmidt, Rigmor Kappel: “Kronotop”, efterskrift til Mikhail M. Bakhtin: Rum, tid & historie – kronotopens former i europæisk litteratur. Forlaget Klim, Århus, 2006.

Schmidt, Rigmor Kappel: “Karnevalistisk oprør mod tyngdeloven” (om Bakhtin, Karen Blixen, Federico Fellini, m.fl.) Dansk Noter, nr. 4, 2004.

Schmidt, Rigmor Kappel: “Jyske karnevaliseringer” (om Bakhtin, Svend Aage Madsen og Peter Mouritzen), Dansk Noter, nr. 2, 2004.

Schmidt, Rigmor Kappel: Bakhtin og Don Quijote, Klim 2003.

Scmidt, Rigmor Kappel: “Af støv er du kommet…”; i Litteratur og samfund, nr. 41, København, 1986.

Secher, Claus: “Latterens betingelser”; i Biblioteksarbejde 18, 1986.

Steffensen, Eigil: Nyere russisk litteraturkritik. Fra Plechanov til Lotman, København 1973

Sylvest, Ove: Det litterære karneval. Den groteske realisme i nyere danske romaner, Odense Universitetsforlag, 1987.

Therkelsen, Rita & Klitgård, Ebbe: Detaljen: Tekstanalysen og dens grænser II, Roskilde Universitetsforlag, 1999.

Thielst, Peter: “Kroppens lyst og den folkelige latterkultur”; i Latterens lyst, Frederiksberg, DET lille FORLAG, 1995.

Thielst, Peter: “Når lagkagen ler med”; i Hug!, nr. 48, København, Tiderne Skifter, 1987.

Thobo-Carlsen, John: “Karakteren læst”; i Kultur & Klasse, nr. 94, 2002.

Thobo-Carlsen, John: “Udsigelse og dialog – om litterær kommunikation og dialogisk udsigelse”; i Litteraturen. Kroppen. Masken. Til en læsningens semiotik, Odense Universitetsforlag 1999.

Thobo-Carlsen, John: “Tekstens dialogiske rum”; i Æstetik og kommunikation, Odense Universitetsforlag 1984.

Vestergård, Elin & Wulf, Vibeke: “Grotesk realisme. Renæssancespor i Kattens anatomi”; i Kritik, nr. 55, 1981.

Wrang, Joachim, Hertz Jensen, Thorbjørn & Bundsgaard, Jeppe: “Dage med Gemzøe eller Livet med Madsen” (anm); i Synsvinkler, nr.19, Odense, Odense Universitetsforlag 1998.

Aarre, Jes: “En kraftpræstation af dimensioner” (anm); i Kultur & Klasse: Bachtin, nr. 86, København, Medusa 1998

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s