Category Archives: Bachtiniania

Nordic Bakhtin Dialogue seminar in Karlstad

Quickly succeeding Per Bäckström’s arrival at the University of Karlstad in October, Nordic Bakhtin Dialogue is gathering in Sweden November 24th-26th 2010 for a seminar with the title  ”Michael Bachtins betydelse för lyrikforskningen, med tonvikt på kronotopbegreppet” – “Mikhail Bakhtin’s influence on poetry research, with emphasis on the concept of chronotope”. Per Bäckström has organized the occasion, and we are all looking forward to inspiring talks and discussions in Karlstad.

-ht

Per Bäckström new professor at the University of Karlstad

Nordic Bakhtin Dialogue member Per Bäckström leaves the University of Tromsø, Norway after several years, and starts in his new position as professor at the University of Karlstad, Sweden October 1st 2010. We are looking forward to seeing him there!

-ht

Atle Skaftun new vice director for the Reading Centre, UoS

Nordic Bakhtin Dialogue member Atle Skaftun has recently been employed as vice director for the Reading Centre at the University of Stavanger.  You may read more about the centre in English here, or more extensively in Norwegian here.

-ht

En litteraturkritikers blog

Jeg faldt over et interessant indlæg på en dygtig, svensk litteraturkritikers bogblog – om en nyoversættelse af Bachtins Dostojevskijbog.

Jonas Thente skriver d. 20. maj begejstret om sit forhold til Dostojevskijbogen, og han citerer en god passage fra den reviderede og udvidede svenske udgave.

Et par indlæg diskuterer Bachtins forståelse af Dostojevskij, men ingen bider rigtigt på Thentes egentlige udfordring, nemlig at Bachtins polyfonibegreb burde (!) lære samtidsforfattere at konstruere åbne, ikke autoritære udsigelseskonstruktioner!

Find indlægget her: http://www.dn.se/blogg/bokbloggen/ (find den 20. maj)
– jb

Listen to Atle Skaftun’s book presentation

Atle Skaftun presented his new book at the University of Stavanger recently. A sound recording of the presentation that was held in Norwegian may be found here. The presentation was commented by Professor of literacy studies Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.

-ht

Afhandling i pædagogisk filosofi

Niels Jakob Pasgaard har skrevet kandidatafhandlingen Erkendelsens betydning for skole og samfund.

Det er en afhandling i pædagogisk filosofi, og i den sætter Niels Jakob Pasgaard fokus på fire tænkere: Dewey, Wittgenstein, Løgstrup og Bachtin. I afhandlingen går Pasgaard tæt på de tre førstnævntes erkendelsesteori, og herefter indplacerer han erkendelsesteorierne i Bachtins sprogteori og ser dem i relation til det monologiske, det dialogiske og det polyfone.

Disse meget teoretiske pointer bliver fornemt reflekteret i forhold til – især – skolens dannende og uddannende rolle og opfattelsen af den samt indvirkningen på samfundets kommunikations- og vidensform. Dette perspektiv giver, efter min mening, afhandlingen et solidt og spændende refleksionsanker.

Og så er jeg altid glad for at læse om anvendelsen af Bachtin i andre kontekster end de meget kulturelt-specifikke. Derfor kan jeg kun anbefale, at man lige løber afhandlingen igennem – det er velformuleret og – trods sit emne – let skrevet.
-jl

Disputas – avhandling om filmpedagogikk i lys av Bakhtin

Pedagogen Trond Eriksen disputerer 12 mai ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU, på avhandlingen Pedagogiske muligher i filmopplevelsens emosjonelle engasjement. Sentralt i avhandlingen er dialogens betydning for elvenes læringspotensiale i møte med film: I dette står møtebegrepet, erfaringsbegrepet, emosjonenes funksjon og en grunnleggende dialogisk forståelse av vår eksistens sentralt. Det er gjennomført et feltarbeid der elever fra henholdsvis ungdomsskole og videregående
skole har sett film. Til dette er det etablert et metodisk opplegg for å lokalisere den umiddelbare filmopplevelsen, samt elevenes distanserte forhold til sin egen filmopplevelse. Som teoretisk grunnlag står særlig Bakhtin, men også Vygotskij, sentralt.
Anne

Bakhtin i Baltimore

Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU arrangerte 15 april et vellykket seminar om fjernsynsserien The Wire.
Et av innleggene omhandlet flerstemmigheten i serien lest i lys av Bakhtin. Oppsummering av seminaret finnes her:

http://www.adressa.no/kultur/tv/article1473634.ece

Bachtin og lyrik

Peter Stein Larsen: Drømme og dialoger

Peter Stein Larsen: Drømme og dialoger

Det ligger ikke i kortene, at Bachtin skal være en centrale teoretiker i en doktorafhandling om lyrik. Tværtimod, skulle man mene. Bachtins forhold til lyrik er mere negativt end positivt – og i bedste fald ambivalent, fordi han i samme udstrækning, som han karakterisere den som monolog, anvender en række lyriske eksempler.

Men Bachtin er en central teoretiker i Peter Stein Larsens doktorafhandling: Drømme og dialoger. Doktorafhandlingen er en kortlægning af dansk lyrik omkring 2000, som den kan forstås med udgangspunkt i to poetiske traditioner, nemlig en centrallyrisk med rødder i symbolismen og modernismen og en interaktionslyrisk, der er inspireret af prosaen og avantgarden.

I Drømme og dialoger foretages der læsninger af over 50 poetiske forfatterskaber, og disse sættes i relation til hinanden. Afhandlingen redegør for brugen af former, kompositionsprincipper, klang og rytme, billedsprog og udsigelse inden for moderne lyrik – og for sammenhængen mellem disse.

Drømme og dialoger argumenterer for, at den lyriske genre hverken er død eller døende, men at den står foran en dynamisk udvikling og også i fremtiden vil spille en afgørende rolle inden for litteraturen.

God læselyst
-jl

Nordic Bakhtinians; dialogue!

Blogging from my cell on the train towards Kristiansand here. Remember that you may send texts to Jan Lundquist, Christian Christiansen or me – Henriette Thune – if you want to share Bakhtin news on this site!

-ht