Author Archives: lundquisten

En litteraturkritikers blog

Jeg faldt over et interessant indlæg på en dygtig, svensk litteraturkritikers bogblog – om en nyoversættelse af Bachtins Dostojevskijbog.

Jonas Thente skriver d. 20. maj begejstret om sit forhold til Dostojevskijbogen, og han citerer en god passage fra den reviderede og udvidede svenske udgave.

Et par indlæg diskuterer Bachtins forståelse af Dostojevskij, men ingen bider rigtigt på Thentes egentlige udfordring, nemlig at Bachtins polyfonibegreb burde (!) lære samtidsforfattere at konstruere åbne, ikke autoritære udsigelseskonstruktioner!

Find indlægget her: http://www.dn.se/blogg/bokbloggen/ (find den 20. maj)
– jb

Afhandling i pædagogisk filosofi

Niels Jakob Pasgaard har skrevet kandidatafhandlingen Erkendelsens betydning for skole og samfund.

Det er en afhandling i pædagogisk filosofi, og i den sætter Niels Jakob Pasgaard fokus på fire tænkere: Dewey, Wittgenstein, Løgstrup og Bachtin. I afhandlingen går Pasgaard tæt på de tre førstnævntes erkendelsesteori, og herefter indplacerer han erkendelsesteorierne i Bachtins sprogteori og ser dem i relation til det monologiske, det dialogiske og det polyfone.

Disse meget teoretiske pointer bliver fornemt reflekteret i forhold til – især – skolens dannende og uddannende rolle og opfattelsen af den samt indvirkningen på samfundets kommunikations- og vidensform. Dette perspektiv giver, efter min mening, afhandlingen et solidt og spændende refleksionsanker.

Og så er jeg altid glad for at læse om anvendelsen af Bachtin i andre kontekster end de meget kulturelt-specifikke. Derfor kan jeg kun anbefale, at man lige løber afhandlingen igennem – det er velformuleret og – trods sit emne – let skrevet.
-jl

Bachtin og lyrik

Peter Stein Larsen: Drømme og dialoger

Peter Stein Larsen: Drømme og dialoger

Det ligger ikke i kortene, at Bachtin skal være en centrale teoretiker i en doktorafhandling om lyrik. Tværtimod, skulle man mene. Bachtins forhold til lyrik er mere negativt end positivt – og i bedste fald ambivalent, fordi han i samme udstrækning, som han karakterisere den som monolog, anvender en række lyriske eksempler.

Men Bachtin er en central teoretiker i Peter Stein Larsens doktorafhandling: Drømme og dialoger. Doktorafhandlingen er en kortlægning af dansk lyrik omkring 2000, som den kan forstås med udgangspunkt i to poetiske traditioner, nemlig en centrallyrisk med rødder i symbolismen og modernismen og en interaktionslyrisk, der er inspireret af prosaen og avantgarden.

I Drømme og dialoger foretages der læsninger af over 50 poetiske forfatterskaber, og disse sættes i relation til hinanden. Afhandlingen redegør for brugen af former, kompositionsprincipper, klang og rytme, billedsprog og udsigelse inden for moderne lyrik – og for sammenhængen mellem disse.

Drømme og dialoger argumenterer for, at den lyriske genre hverken er død eller døende, men at den står foran en dynamisk udvikling og også i fremtiden vil spille en afgørende rolle inden for litteraturen.

God læselyst
-jl

Medie- og kommunikationsleksikon

Med Samfundslitteraturs nye Medie- og kommunikationsleksikon (hovedredaktør Søren Kolstrup) kan man klare sig langt; bogen indeholder en lang række opslag inden for journalistisk, narratologi, medieteori, kommunikationsvidenskab, filmteori og så videre, alt skrevet kort og informativt. 

For den Bachtin-interesserede findes der oplysende opslag om f.eks. genre, og intermedialitet. Bogen er ikke helt uden skønhedsfejl, som dog let kan skaffes af vejen til näste 
oplag. I en anmeldelse af bogen på Växjö universitets 
internettidsskrift for humaniora skriver jeg mere  – se her
– jb

Multimedialitet, intermedialitet, heteromedialitet… er emner for en intermedialitetskonferencen på Växjö Universitet senere på året – en konference, hvor Bachtin kommer til at stå centralt i diskussionerne om især det sidste af begreberne: heteromedialitet.

Kan Bachtins teorier bringes i anvendelse inden for en gentænking af mediebegrebet? Og af mediernes – og det vil også sige litteraturen, billedkunsten, teatret og ikke kun tv, radio, film mv. – interne og eksterne relationer…

Konferencen finder sted i begyndelsen af december – og der følger mere her…