Artikler

Solvej Jul Nielsen: “Flerstemmighedens mediale forbindelser i Usula Andkjær Olsens Havet er en scene
I artiklen læser Solvej Jul Nielsen Andkjær Olsens digtsamling Havet er en scene med afsæt i intermedialitetsteori, især inspireret af den svenske professor Lars Elleström, koblet med Bachtins ytringsteori og den betydningsteori, der ligger der. Læs artiklen her

Anker Gemzøe: Dostojevskijs dialoger. Fra appelord til polyfoni.
I “Dostojevskijs dialoger. Fra appelord til polyfoni.” sætter Anker Gemzøe fokus på Bachtins læsning af Dostojevskijs novelle “Kældermennesket”. Gemzøe har samlet alle Bachtins udtalelser i “Dostojevskijs poetik” og viser, hvorledes Bachtin lykkedes med en sammenhænge analyse, som peger rundt i Bachtins eget forfatterskab og de centrale begreber, han arbejder med. Læs artiklen her

Peter Raagaard: Sandhed, gentagelser og retorik i Jan Sonnergaards: ”NETTO og fakta”
Blandt 90´ernes debuttanter er Jan Sonnergaard sandsynligvis den mest omtalte og eksponerede. Da hans novellesamling Radiator udkom i 1997, blev den modtaget med næsten enstemmig begejstring blandt anmelderne… Læs artiklen her

Christian Christiansen: Dystopi og parodi – Karel Čapeks Krigen mod Salamandrene
I dag er den tjekkiske forfatter Karel Čapek (1890-1938) henvist til et liv i randområdet af den europæiske litteraturkanon, men i Mellemkrigstidens centraleuropæiske, litterære landskab var han en central skikkelse, hvis berømmelse rakte langt udover de böhmiske bjerge… Læs artiklen her

Helge Vidar Holm: On the incarnation of ideas: Bakhtin, Fanon and Sartre
“In a stimulating essay published last year on Mikhaïl M. Bakhtin (1895–1975), Graham Pechey explores the Russian thinker’s creative use of literary theory and criticism as a way of “doing philosophy by other
means”…” Læs artiklen her

Jonatan Leer: Montaigne og det dialogiske princip
“Det kan af flere grunde være svært for et moderne menneske at læse Montaigne. Dels kan nogle af emnerne virke uaktuelle, dels er det svært at følge hans ræsonnement, og det forekommer umuligt at sætte ham i en bestemt ”kasse”…” Læs artiklen her

Nina Møller Andersen: I en verden af fremmede ord: Mit liv med Bachtin
“Navnet på dette oplæg I en verden af fremmede ord: Mit liv med Bachtin er dobbelttydigt, ja, man fristes næsten til at sige at det er tostemmigt, et eksempel på det fremmede ord…” Læs artiklen her

Nina Møller Andersen: Interview med Michael Holquist
“Nina Møller Andersen (herefter NMA): Michael Holquist, tak fordi jeg må lave dette interview med dig. Michael Holquist (herefter MH): Selv tak, det glæder mig at du vil lave det…” Læs interviewet her

Jørgen Bruhn: Bakhtin, Cassirer og latterens funktioner – nye perspektiver i Bakhtin-litteraturen
“Der er en række forhold der gør en sammenligning mellem Cassirer og Bachtin både interessant og nyttig for en forståelse af Bachtins projekt, og som gør at komparationen ikke blot udføres for at grave glemte kilder frem til Bachtins begreber, men derimod sætter os i stand til at nærme os Bachtins indtil nu næsten uforståelige intellektuelle udvikling, hvilket kan afstedkomme en klarere forståelse af hans begreber…” Læs artiklen her

Christian Christiansen: Genrenproblemet: Bakhtin, Medvedev og genreteorien
“Genrebegrebet indtager en central placering i den litteraturvidenskabelige terminologi, men alligevel hersker der en udbredt uenighed omkring forståelsen af begrebet…” Læs artiklen her

Anker Gemzøe: Bakhtin, Author-ity and Modernism
“It has become fashionable to disclose contending voices in the work of the theoretician of polyphony, Mikhail Bakhtin. This is undoubtedly a reasonable meta-operation…” Læs artiklen her

Marie Zeuthen Helstrup: Det poetiske ord i M. M. Bachtins Ordet i romanen
“Jeg kunne have indledt med andre ord end disse, der nu står skrevet. Jeg kunne have begyndt med: Denne tekst handler om Bachtins forståelse af ordet, i poesien og i romanen…” Læs artiklen her

Jan Lundquist: Det fremmede ords fascination – interview med Nina Møller Andersen
Vil du ikke lægge ud med at give en helt kort præsentation af indholdet og opbygningen af din bog? Helt kort kan man sige, at bogen bygger på to hovedideer. Den første hovedidé gælder Bachtins begreb om ’det fremmede ord’, som jeg har kredset om gennem mange år…” Læs interviewet her

Jan Lundquist: Etik og sprog – mod en problematisering af ‘den dialogiske etik’
“De af jer som har læst det materiale, Bachtinselskabet har publiceret om dette seminar, vil vide – eller måske blot vagt erindre – at min intention var at holde et foredrag med titlen: ”Hvis sproget ikke kan lykkes, kan etikken så?”…” Læs foredraget her

Jan Lundquist: Bachtin og den pragmatiske vending
“Det følgende essay er et essay i bogstaveligste forstand – altså et forsøg. Det har været gennem flere regigeringsfaser fra det første gang blev holdt som foredrag på Københavns Universitet i 1998, men det har stadigvæk ikke mistet sin karakter af at være et forsøg, et udkast – eller slet og ret en spekulation…” Læs essayet her

Aske Munk-Jørgensen: At tale om tavshed – Bakhtin, Dostojevskij og det sproglige vakuum
“Emnet for denne opsats er et forsøg på et analytisk punktnedslag i Fjodor Dostojevskijs Onde ånder (1872) ved hjælp af teoretiske værktøjer hentet fra Mikhail Bakhtins Ordet i romanen (1934-35)…” Læs artiklen her

Anne Sæhl Sørensen: Den groteske realisme i dansk rap-lyrik – et karnevalistisk studium af Malk de Koijn
“Den danske rap-gruppe Malk de Koijn er interessant af flere årsager. I lighed med alle andre ikkeamerikanske, udøvende hiphop-kunstnere har de foretaget en transatlantisk transponering af dette amerikanske kulturfænomen…” Læs artiklen her

Serguei Tchougounnikov: A Japhetic Substratum within the Dialogism of the Bakhtin Circle
“In June 1950, Iosif Vissarionovich Dzugashvili, alias Generalissimus Stalin, for the first time shared with the nation his views on language. His long article Marxism and Problems of General Linguistics, later published as a booklet, came out in the Pravda…” Læs artiklen her

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s