Afhandlinger

Alexandre Pakouline: Joseph Conrad’s Heart of Darkness through a Dialogic Lens
Alexandre Pakouline bringer Bachtins teorier om sprogets dialogiske natur i anvendelse på Joseph Conrads mesterværk Heart of Darkness, ikke mindst fortællerens, Marlows, monologiske diskurs og dens indre dialogisering. Læs den her

Niels Jakob Pasgaard: Erkendelsens betydning for skole og samfund
Niels Jakob Pasgaards kandidatafhandling i pædagogisk filosofi sætter fokus på fire tænkere: Dewey, Wittgenstein, Løgstrup og Bachtin – og mens Pasgaard afhandler de tre førstnævntes erkendelsesteori, så indplaceres disse efterfølgende i Bachtins sprogteori. Og disse meget teoretiske pointer bliver fornemt reflekteret i forhold til – især – skolens dannende og uddannende rolle samt indvirkningen på samfundets kommunikations- og vidensform. Læs den her

Lars Dalum Granild: Det intersubjektive inferno
Lars Dalum Granilds Ph.D-afhandling “Det intersubjektive inferno” viser hvordan centrale figurer i Hegels, Sartres og Bachtins tænkning kan kaste et interessant lys over Strindbergs forfatterskab. Afhandlingens undertitel lyder: Den andens betydning for antropologi og poetik i August Strindbergs forfatterskab. Læs den her

Stine Brondbjerg Erichsen: Selvvalgt tavshed holder pause
Stine Brondbjerg Erichsens speciale handler om weblogs i en organisation, specifikt Paula Larrains weblog i Danmarks Radios regi, og Erichsen anvender især Bachtins begreb om polyfoni og Meads identitetsteori for at afdække webloggens betydning i organisationens kommunikation. Læs det her

Thomas Augsburg: Det Globale Gennembrud
Thomas Augsburgs afhandling handler om Salman Rushdies De Sataniske Vers som global dannelsesroman set i lyset af Mikhail Bakhtins romanfilosofi. Læs den her

Jan Lundquist: Bachtins betydningsteori
Jan Lundquists afhandling konstruerer en betydningsteori i Bachtins forfatterskab ved at afdække og kombinere Bachtins historie-, sprog-, genre- og subjektteori. Læs den her

Karoline Rønne Mikkelsen: Indledende stiløvelser med selvstændig kunstnerisk værdi
Karoline Rønne Mikkelsens afhandling er en studie i Peer Hultbergs forfatterskab på tværs af kommentarlitteraturens almene faseopdeling. En læsning af Peer Hultbergs Præludier og Desmond! med hovedvægten lagt på Præludier og med udgangspunkt i Mikhail Bakhtins teorier om selvet, sproget og romanen. Læs den her

Nomeda Repsyte: When a Work of Ar t is Whole
Nomeda Repstyes thesis is an Attempt to Introduce the Early Philosophical Essays (1919-24) of Michail Michailovic Bachtin (1895-1975) into the Discipline of Art History through their Analysis and Actual Application for an Interpretation of the Self-Portraits (c. 1917-8) by Chaim Soutine (1893–1943). Læs den her

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s