Monthly Archives: september 2012

Fra Bachtinselskabets egen verden

Den 14. september forsvarede en af Bachtinselskabets norske medlemmer, Henriette Thune, sin afhandling om Bachtin. Titlen på afhandlingen var intet mindre end:

Mikhail Bakhtin’s Aesthetic Object
Adaptation Analysis of Sara Stridsberg’s Novel The Dream Faculty and its Theatre Adaptation Valerie Jean Solanas will be President of America

Afhandlingen tager afsæt i Bachtins begreb om det æstetiske objekt fra en af hans tidlige essays – “The Problem of Content, Material, and Form in Verbal Art” (1924) – og gennem en unik, indsigtsfuld og meget visionær fortolkning og perspektivering af dette begreb lykkes det for Henriette Thune at skabe en prisme, som på en og samme gang åbner op for en forståelse af det bachtinske univers og for en forståelse af det æstetiske, af litteraturen, filmen, kunsten og de andre kunstarter og ikke mindst relationerne mellem dem. Det er grundlæggende dybt imponerende.

Både professor Galin Tihanov fra University of London og lektor Lilian Munk Rösing fra Københavns Universitet, som var opponenter og del af bedømmelsesudvalget, var dog heller ikke i tvivl om afhandlingens kvalitet. Derfor endte Henriette Thunes forsvar på allerbedste vis – og vi vil ikke blot anbefale alle Bachtin-interesserede at læse hendes afhandling (når det bliver muligt), men også ønske Henriette et varmt, et stort, et dybtfølt tillykke.

/jl

Hvordan skapes mening og idéer gjennom kunst og litteratur?

Henriette Thune disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Stavanger 14. september. Med utgangsgpunkt i Mikhail Bakhtins begrep om det estetiske objekt har Thune sett på hvordan mening og idéer skapes og forhandles gjennom estetisk form. Les mer her.

PhD defence about Bakhtin’s aesthetic object

September 14th 2012 Henriette Thune defends her thesis about Mikhail Bakhtin’s aesthetic object at the University of Stavanger, Norway. Opponents and members of the dissertation committee are Professor Galin Tihanov, University of London and Associate Professor Lilian Munk Rösing, University of Copenhagen. The thesis’ full title is

Mikhail Bakhtin’s Aesthetic Object
Adaptation Analysis of Sara Stridsberg’s Novel The Dream Faculty and its Theatre Adaptation Valerie Jean Solanas will be President of America

Thune’s dissertation presents and discusses Mikhail Bakhtin’s concept of the aesthetic object, understood as the meaning produced between an author/artist and a reader/spectator in contemplation of a given work of art. From this Thune develops a method for analysing how aesthetic form is linked to ideological meaning production. The method is tested by way of an analysis of what takes place when Sara Stridsberg’s novel The Dream Faculty (2006) is adapted to the theatre performance Valerie Jean Solanas will be President of America (2009). Through her analysis, Thune also develops and tests out a method for analysing how some representations of perceptions in art evoke bodily-emotional more than intellectual responses, and others not.

Thune’s thesis may contribute to aesthetic research, including ideologically interested approaches such as for instance gender studies, by proposing tools for more systematically and verifiably investigating and understanding how meaning is produced in different ways through different media, in meetings with different recipients.

Before the thesis defence Thune will give a trial lecture on the by the dissertation committee announced theme: ‘A Bakhtinian Analysis of August Strindberg’s En dåres försvarstal (The Defence of a Fool) as an Aesthetic Object’

Kunngjøring disputas Henriette Thune