Monthly Archives: maj 2012

Er flash mob latterkultur?

Ved et hyggeligt arrangement holdt Jørgen Bruhn , Nina Møller Andersen, Gorm Larsen og Jan Lundquist fra den danske del af Bachtinselskabet foredrag om forskellige og flertydige aspekter ved Bachtins forfatterskab.

De tog fat i forskellige, aktualitetsprægede iscenesættelser, som kan læses med bachtinianske briller på – og give interessante aspeketer.

Et af oplæggene handlede om et bachtinsk blik på flash mobs – og blev holdt af Jan Lundquist. Har du lyst, kan du se oplæggets powerpoint her.

God fornøjelse

-jl