Monthly Archives: januar 2012

Bachtin, Dostojevskij og Kældermennesket…

Anker Gemzøe har skrevet en ny artikel – “Dostojevskijs dialoger. Fra appelord til polyfoni” – og i den inviterer han os inden for i Bachtins analyse af Dostojevskijs novelle “Kældermennesket” på en måde, som både kaster et dialogisk lys over flere af Dostojevskijs andre værker og giver indsigt i Bachtins arbejde og en række af hans centrale begreber.

Gemzøe skriver selv indledningsvist: “Det er også det grundigst analyserede værk i Michail M. Bachtins Problemer i Dostojevskijs poetik . Jeg vil – suppleret med egne og andres betragtninger – i korthed indkredse Bachtins omfattende og nuancerede analyse af Kældermennesket, som placerer dette værk centralt hos Dostojevskij. Analysen er spredt ud over kapitlerne i Dostojevskijs poetik, rummer en lang række mere eller mindre kendte nøglebegreber og peger ud i alle dele af Bachtins værk. Med dette udgangspunkt vil jeg vise videre ud i Dostojevskijs forfatterskab til dialogens mange former og den fuldt udfoldede polyfoni i de store romaner.”

Du kan læse hele artiklen – klik her.

God fornøjelse,
-jl