Monthly Archives: september 2011

Spændende artikler…

Peter Raagaard og Christian Christiansen har skrevet hver deres artikel. Begge artikler tager deres afsæt i Bachtins teori og især i Bachtins romanteori, som den udfolder sig i Ordet i romanen. Og det er ganske interessant, fordi det illustrerer rækkevidden – hvis nogen skulle være i tvivl – i Bachtins tænkning.

For Peter Raagaard bringer i sin artikel Bachtins teori i anvendelse over for en af de nyere, danske forfattere, nemlig Jan Sonnergaard, som bragede gennem den litterære lydmur med novellesamlingen Radiator (1997). Raagaard interesserer sig især for formen, fortællerteknikkerne hos Sonnergaard, og han bringer Bachtin i anvendelse i forhold til Sonnergaards brug af citater, af fremmed tekster. Læs artiklen her

Christian Christiansen bringer imidlertid Bachtin et helt andet sted hen, nemlig til den tjekkiske forfatter Karel Čapek og hans satiriske roman Krigen mod Salamandrene (1936). Men som Raagaard interesserer Christiansen sig for Bachtins stilistiske romanteori og hvordan den kan indfange og beskrive den sproglige og stilistiske mangfoldighed, der kendetegner romangenren – og er særdeles karakteristisk for Krigen mod Salamandrene. Læs artiklen her

Tak til Peter Raagaard og Christian Christiansen for deres bidrag – og skulle andre have en artikel eller lignende liggende, der omhandler Bachtin i en eller anden form, så send den meget gerne til lundquisten@bachtinselskabet.dk og så vil jeg sørge for at lægge den her på bloggen.

-jl