Monthly Archives: januar 2010

Medie- og kommunikationsleksikon

Med Samfundslitteraturs nye Medie- og kommunikationsleksikon (hovedredaktør Søren Kolstrup) kan man klare sig langt; bogen indeholder en lang række opslag inden for journalistisk, narratologi, medieteori, kommunikationsvidenskab, filmteori og så videre, alt skrevet kort og informativt. 

For den Bachtin-interesserede findes der oplysende opslag om f.eks. genre, og intermedialitet. Bogen er ikke helt uden skønhedsfejl, som dog let kan skaffes af vejen til näste 
oplag. I en anmeldelse af bogen på Växjö universitets 
internettidsskrift for humaniora skriver jeg mere  – se her
– jb

Bachtin og intermedialitet – Växjö universitet, december 2009

I begyndelsen af enden af sidste år mødtes Nordisk Bachtin Dialog i Växjö til et to-dages møde under titlen Bachtin og intermedialitet. Craafordska Stiftelsen og Växjö universitets internationaliseringsmidler havde gavmildt muliggjort symposiet. Omtrent tyve nordiske forskere diskuterede intermediale aspekter af Bachtins tænkning og bachtinske elementer i intermedialitetsforskningen.

Symposiet var planlagt ud fra en form, hvor ret korte oplæg direkte blev kommenteret af en velforberedt opponent, inden alle andre fik lov at diskutere de fremlagte ideer. Denne form var vellykket, ligesom alle papers var interessante, hver på sin facon, hver inden for sit område.

Diskussionerne og oplæggene strakte sig fra de mest almene kulturteoretiske diskussioner til nærsynede læsninger af Bachtin-passager, og Bachtins mulige betydning for opera, billedkunst, litteratur (selvfølgelig!), tv-serier, net-undervisning, spillefilm og reklamespots for Sveriges television, balladebilleder og balladetekster var emner for diskussioner, der kun sjældent standsede ved oplæggets afslutning, men derimod blev fortsat under mindre akademiske former ved frokoster, middag og andre tiltrængte pauser.

Ikke mindst en lille håndfuld nye Bachtin-forskere gjorde sessionerne interessante med deres nye vinkler og perspektiver på Bachtin og måde, han kan anvendes på.
-jb

Intern note

Det er et åbent spørgsmål, om NBD på mødet ved Växjö Universitet i slutningen af 2009 kom videre med det, forskergruppen i andre sammenhænge har bestræbt sig på: en større, seriøst udformet ansøgning, der kunne give NBDs arbejde lidt tydeligere retning og mere stabilitet.

På den ene side var symposiet for så vidt en direkte videreførelse af tidligere bestræbelser på at skabe fundamentet til en ”dialogisk diskursanalyse”, som markerer en åbning af Bachtins tænkning mod andre områder end det litterære.
På den anden side håber NBD’s medlemmer lige nu på, at en ansøgning hastigt indleveret ved Universitetet i Tromsø, om Bachtin og poesien, kan bære frugt.

Indtil videre er det allervigtigste nok, at NBD fortsat mødes med jævne mellemrum forskellige steder i Norden for at holde vågen åben; men forskergruppen bør overveje dens egne centripetale og centrifugale kræfters spil i dens videre arbejde: for snævert fokus begrænser horisonten og mulighederne, for bredt et fokus udvander profilen.
– jb

Bachtin in Georgetown

Så lægger jeg den smukke, danske vinter bag mig og drager mod USA, Washington DC. Jeg gælder mig, bl.a. fordi jeg den 15. januar skal tale på Georgetown University om Bachtin.
Titlen på mit foredrag er “Bakhtin’s Intertextuality in a Scandinavian Perspective” – og jeg er spændt på, hvordan de tager mod foredraget. Om de oplever store forskelle mellem den skandinaviske og den amerikanske reception, både af Bachtin og intertekstualiteten.
Mere om det, når jeg kommer tilbage.
– nma

Spændende læsning!

Jeg har netop løbet igennem de to nye afhandlinger – Stine Brondbjerg Erichsens speciale ”Selvvalgt tavshed holder pause”, og Lars Dalum Granilds Ph.D-afhandling ”Det intersubjektive inferno”.

Det er rigtig godt. De to afhandlinger er vidt forskellige i tilgang og emne – og det gør dem til forrygende læsning.

Stine Brondbjerg Erichsens speciale ”Selvvalgt tavshed holder pause” tager fat om kommunikation, organisationer og weblogs – og laver med Bachtin og Mead en meget interessant kommunikationspolyfonisk analyse. Jeg synes, at Erichsens analyse er meget overbevisende, og jeg er ganske enkelt imponeret over hendes brug af Bachtin i den nye kommunikationsvirkelighed blogs – og andre web 2.0-tiltag – skaber.

Lars Dalum Granilds Ph.D-afhandling ”Det intersubjektive inferno” giver solide og imponerende indføringer i Hegel, Sartre og Bachtin, og Granhild viser teoretisk og analytisk overbevisende hvordan centrale figurer i Hegels, Sartres og Bachtins tænkning kan kaste et interessant lys over Strindbergs forfatterskab. Og det er læsningen af Strindberg som udgør afhandlingens omdrejningsakse – og det er godt.

Så jeg kan kun anbefale begge – find dem under “Afhandlinger” og god læselyst, jl.

Happy Bakhtinian 2010!

2010 is here and so is a new year of Bakhtin studies. 2009 ended with an inspiring meeting at the University of Växjö – now Linnaeus University Växjö – and more about what we discussed there will follow shortly. In the meantime, here’s a snapshot of some of the listeners to the talks the first afternoon.

From the left: Helge Vidar Holm (University of Bergen/Université de Caen), Anne Gjelsvik (NTNU), Liva Bodil Kalvik (University of Bergen), Tommy Olofsson (Linnaeus University Växjö), Sigurd Kværndrup (Linnaeus University Växjö) , Jan Lundquist (The Danish Bakhtin Society) and Torgeir Skorgen (University of Bergen).