Monthly Archives: september 2009

Multimedialitet, intermedialitet, heteromedialitet… er emner for en intermedialitetskonferencen på Växjö Universitet senere på året – en konference, hvor Bachtin kommer til at stå centralt i diskussionerne om især det sidste af begreberne: heteromedialitet.

Kan Bachtins teorier bringes i anvendelse inden for en gentænking af mediebegrebet? Og af mediernes – og det vil også sige litteraturen, billedkunsten, teatret og ikke kun tv, radio, film mv. – interne og eksterne relationer…

Konferencen finder sted i begyndelsen af december – og der følger mere her…